top of page

風水玄奇 ***龍篇*** 壬寅(虎)年十二生肖運程 **肖龍**的男女朋友,在寅年是毫無吉星護照的一年,因為沒有貴人星和桃花星入主,所以在壬寅虎年,你的事業、愛情💑健康🧧財運💰都會備受衝擊😅

咁就睇睇定立師父的升運錦囊,有乜嘢提點和意見,萬勿錯過17 次查看0 則留言

Comments


bottom of page