top of page

#靈體真係能穿牆過壁?靈體如何穿透,有幾恐怖😱你見過未?👻👻👻

#Joanne 在加拿大求學時,在basement睡覺中,曾經一度進入異度空間,她如何走返出嚟呢?邊個救咗佢呢?夢幻與現實中互相交錯,編識了一段詭秘而不可思議的經歷8 次查看0 則留言

Comments


bottom of page