top of page

定立師傅為善信睇陽宅風水,宅主有一名愛女,家居充滿了小公主大世界的佈置特色🥰給師傅第一個感覺,就係去到一個充滿了愛的幸福小家庭。於是師傅攞出羅庚,找出立極點,為宅主找出四吉四兇之位,幸好此宅在3 次查看0 則留言

Comments


bottom of page