top of page

今晚福福師兄又來神壇探下班,叩請下老師公😁不知不覺間福福🧧已經歳半了,重了好多,毛色亦靚仔咗好多,而且仲乖咗、聽話咗好多添😘超級抵錫😘😘😘

3 次查看0 則留言

Comments


bottom of page